Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de websites van Superfoon B.V. Door een website te gebruiken van Superfoon B.V. stemt u in met deze disclaimer. Op iedere site staat onderaan de homepage een kenmerk van Superfoon B.V.

Eigendom

De websites en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Superfoon B.V. Het is niet toegestaan om de sites of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Superfoon B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De op deze websites getoonde informatie wordt door Superfoon B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de sites wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Superfoon B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar websites derden

Bepaalde (hyper)links op deze sites leiden naar websites buiten het domein , welke geen eigendom zijn van Superfoon B.V., maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Superfoon B.V.. Hoewel Superfoon B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Superfoon B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Beschikbaarheid website

De informatie en aanbevelingen op deze websites kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Uitsluiting aansprakelijkheid schade

Superfoon B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden mail dan naar info( at )superfoon.nl.

 

Copyright © 2024 Superfoon B.V. Alle rechten voorbehouden.